ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου»

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90) (ECTS). Στο Α΄ και στο Β΄ εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση πέντε (5) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, σε σύνολο έξι (6) προσφερόμενων ανά εξάμηνο, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι (6) (ECTS). Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην πρακτική Άσκηση (6 ECTS) και την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (24 ECTS).

Α' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΠ.Μ. (ECTS)
ΠΑΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΠΑ6
ΜΔΕΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΥ24
Scroll to Top