ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου»

Πρόγραμμα Σπουδών

Μαθήματα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του δικτύου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, moodle.aegean.gr., σε ποσοστό έως 100% με το ανώτερο ποσοστό να μπορεί να ποικίλλει ανά μάθημα.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Στο Α΄ και στο Β΄ εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων σε σύνολο έξι (6) προσφερόμενων ανά εξάμηνο, καθένα από το οποίο αντιστοιχεί σε επτά μισή (7,5) (ECTS). Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS).

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
ΜΔΕΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ30
Scroll to Top