ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου»

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Webmail, Aegean Moodle, Zoom, Ναυτίλος

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το 2014 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» (ΦΕΚ 1930/7.07.2014, τροποποίηση ΦΕΚ 2126/02.10.2015, επανίδρυση ΦΕΚ 2884/19.07.018) το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή». Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αρίθμ. 104 για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: ΦΕΚ Α’ Αρ. Φύλλου 171, 28 Αυγούστου 2014, Κεφάλαιο Β΄ Άρθρο 65, παρ. 3 (σελ. 5576), «ο Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών αποτελεί απαραίτητο προσόν διορισμού ή πρόσληψης στο κλάδο ΠΕ Αρχαιολόγων». Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε τα παρακάτω κουμπιά.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23

Πρόγραμμα Σπουδών

Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23

Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Νέα & Δράσεις

Εθνική Υποδομή Γλωσσικών Πόρων & Υποδομών CLARIN:EL

Πιστοποίηση ως CLARIN B-Centre & Trustworthy Data Repository

20ό Διεθνές Συνέδριο "New Directions in the Humanities"

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Ρόδος 20-22.6.2022

3ο Διεθνές Συνέδριο "Συγχρονικές και διαχρονικές όψεις της ελληνικής διασποράς"

Συνδιοργάνωση Εργαστήριο Γλωσσολογίας ΠΤΔΕ
Διαδικτυακά 26-28.5.2022

13th Mediterranean Morphology Meeting

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Ρόδος 19-22.5.2022

Scroll to Top