ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου»

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2023-2024

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου» (ΦΕΚ 2884/19.07.2018 τ. Β’, ΦΕΚ 3392/01.07.2022 τ. Β’), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου».

 

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία:

Scroll to Top