ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου»

Επικοινωνία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου»

Διεύθυνση:
Κτήριο Κλεόβουλος,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Δημοκρατίας 1,
85132 Ρόδος

Γραμματεία ΠΜΣ:
Τηλέφωνο: (+30) 22410 99370
email: Rhodes_pms_eastarch@aegean.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30-16:00

Scroll to Top