Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»

Κτίριο 7ης Μαρτίου, Γραφείο Β25
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δημοκρατίας 1, ΤΚ: 85132
Ρόδος

Τηλέφωνα: 22410 99370

Ώρες κοινού:
Καθημερινά από τις 08.30 έως τις 16.00