Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.500€. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις.