ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου»

Στο πλαίσιο της αρχαιολογικής και αρχαιογνωστικής έρευνας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες της Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας διευθύνουν ή συμμετέχουν ενεργά σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα και δράσεις. Στις δράσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν ως ασκούμενοι/ες οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ.

Τα ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη τα βρίσκετε εδώ: Ερευνητικά Εργαστήρια – Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (aegean.gr)

Στο πλαίσιο της αρχαιολογικής και αρχαιογνωστικής έρευνας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες της Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας διευθύνουν ή συμμετέχουν ενεργά σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα και δράσεις. Στις δράσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν ως ασκούμενοι/ες οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ.

Τα ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι:

Scroll to Top