Στο πλαίσιο της αρχαιολογικής και αρχαιογνωστικής έρευνας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες της Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας διευθύνουν ή συμμετέχουν ενεργά σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα και δράσεις. Στις δράσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν ως ασκούμενοι/ες οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ.

Τα ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι:

  • Αρχαιολογική Έρευνα Κυμισάλας (Ρόδος)
  • Υαλώδεις ύλες στο Αιγαίο, την Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή
  • Επιφανειακή Έρευνα Πεδιάδος (κεντρική Κρήτη)
  • Ancient Egyptian Demonology Project (Swansea, Berkley, Rhodes)
  • Aegyptiaca Project: Ecumēne and Economy in the Horizon of Religion (Rhodes, Bonn)
  • Αιγυπτιακή Μαγεία και Μεταθανάτια Ζωή (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, Ρόδος)
  • Ψηφιακό εργαλείο διδασκαλίας και εκμάθησης των αιγυπτιακών ιερογλυφικών (Ρόδος)
Αρχαιολογική Έρευνα Κυμισάλας

Αρχαιολογική Έρευνα Κυμισάλας

Από το 2006 στην περιοχή διεξάγεται Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, υπό τη διεύθυνση των κ.κ. Μανόλη Ι. Στεφανάκη, και της Αρχαιολόγου Δρος Βασιλικής Πατσιαδά.
Ancient Egyptian Demonology Project

Ancient Egyptian Demonology Project

The Ancient EgyptianDemonology Project organized and coordinated by Kasia Szpakowska (Swansea University, Wales), Rita Lucarelli (Bonn University, Germany) and Panagiotis Kousoulis (University of the Aegean, Greece), with the collaboration of distinguished scholars from eight institutions.
Aegyptiaca Project: Ecumēne and Economy in the Horizon of Religion

Aegyptiaca Project: Ecumēne and Economy in the Horizon of Religion

The AeP focuses on the religious Aegyptiaca, the Egyptian and egyptianising objects of a religious nature from the archaic sanctuaries in the Aegean and mainland Greece. The importance of these objects within the development of the Greek culture is obvious from the fact that they generated a cultural wave of Egyptianisation.
Αιγυπτιακή Μαγεία και Μεταθανάτια Ζωή (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, Ρόδος)

Αιγυπτιακή Μαγεία και Μεταθανάτια Ζωή (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, Ρόδος)

This international research project is organized and coordinated by Eleni Tourna (Curator of the Egyptian Collections, National Archaeological Museum of Athens) and Panagiotis Kousoulis (University of the Aegean) and aims at a thorough examination and analysis of the Egyptian magical ideology and practices.
Ψηφιακό εργαλείο διδασκαλίας και εκμάθησης των Αιγυπτιακών Ιερογλυφικών

Ψηφιακό εργαλείο διδασκαλίας και εκμάθησης των Αιγυπτιακών Ιερογλυφικών

The A.E.L.T. Project is coordinated by Dimitris Georgiou (University of the Aegean) and Panagiotis Kousoulis (University of the Aegean) and focuses on the digitisation and interactive usage of the ancient Egyptian language and script.