ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου»

Αποτελέσματα Απαλλαγής Διδάκτρων 2022-23

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ρόδος, 21.03.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε συνέχεια απόφασης της 13ης έκτακτης Συνέλευσης/08.03.2023 Συνεδρίασης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, το Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου» ανακοινώνει τον δικαιούχο μεταπτυχιακό φοιτητή του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, ο οποίος απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης, και είναι ο κάτωθι (αναγράφεται ο Α.Μ.):

α/α Αριθμός Μητρώου Φοιτητή
1 4352022002
Scroll to Top