ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου»

Ανακοίνωση Επιτυχόντων Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, στην υπ’ αριθμ. 3η/04.10.2018 συνεδρίασή της, ενέκρινε τον Πίνακα Επιλεγέντων/εισών (με σειρά επιτυχίας) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΎΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΑΔΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Κατεβάστε την λίστα επιτυχόντων εδώ.

Scroll to Top