Ανδρέας Γεωργόπουλος

Καθηγητής Φωτογραμμετρίας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μάθημα

 • Νέες τεχνολογίες στην αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου:
  Ερευνητικά ζητήματα (Ε-4)

Βιογραφικό | email: drag@central.ntua.gr

Zarras Nektarios

Νεκτάριος Ζάρρας

Ειδικό Ερευνητικό και Διδακτικό Προσωπικό
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Μάθημα

 • Το ψηφιδωτό δάπεδο στην ανατολική Μεσόγειο κατά την ύστερη αρχαιότητα
 • Επιγραφές σε μνημεία και έργα τέχνης στην ύστερη αρχαιότητα και την πρωτοβυζαντινή περίοδο.

Βιογραφικό | email: zarras@aegean.gr

Κουσούλης

Παναγιώτης H.M. Κουσούλης
Διευθυντής Προγράμματος

Καθηγητής Αιγυπτολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μαθήματα

 • Αιγυπτιακά ιερογλυφικά Ι: επιγραφική και γραμματειακές πηγές του Μέσου Βασιλείου (Υ-3)
 • Αιγυπτιακά ιερογλυφικά ΙΙ: επιγραφική και γραμματειακές πηγές του Νέου Βασιλείου (Υ-3)
 • Αρχαιολογία της αιγυπτιακής θρησκείας: συνακόλουθες επιδράσεις στα θρησκετικά και φιλοσοφικά συστήματα της Ύστερης Αρχαιότητας στη Μεσόγειο (Ε-1)

Βιογραφικό | email: kousoulis@aegean.gr

user_profile_female

Μαρία Μηνά

Επίκουρη Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μαθήματα

 • Τέταρτη και τρίτη χιλιετία Π.Χ. στο Αιγαίο: Πολιτισμική Πολυμορφία & Μεταβατικές Κοινωνίες (Υ-1)
 • Προϊστορική αρχαιολογία του φύλου (Υ-5)

Βιογραφικό | email: panagiotaki@aegean.gr

Μανόλης Στεφανάκης-new

Μανόλης Στεφανάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας και Νομισματικής
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μαθήματα

 • Το νόμισμα ως αρχαιολογική μαρτυρία (Ε-2)
 • 8ος – 6ος αιώνας: η ελληνοποίηση της Μεσογείου μέσα από την αρχαιολογική μαρτυρία (Υ-6)

Βιογραφικό | email: stefanakis@aegean.gr

Σπυρίδων Συρόπουλος new

Σπυρίδων Συρόπουλος

Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας με έμφαση στην Ιστοριογραφία
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μαθήματα

 • Γραμματειακές πηγές των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων στη Μεσόγειο: Αρχαϊκή και Κλασική περίοδος (Υ-4)
 • Γραμματειακές πηγές των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων στη Μεσόγειο: Ελληνιστική περίοδος – Ύστερη Αρχαιότητα (Υ-8)

Βιογραφικό | email: siropoulos@aegean.gr