Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.400€. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, ως ακολούθως: η πρώτη δόση (800€) με την εγγραφή στο Πρόγραμμα και οι επόμενες δύο, από 800€ έκαστη, με την έναρξη του Β’ εξαμήνου και μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου αντίστοιχα.